UAB „Medidėja“ savo gamybos procesuose diegia naujas gamybos technologijas

Nuo 2019 m. liepos mėnesio UAB „Medidėja“ pradėjo įgyvendinti projektą „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medidėja“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0035.

Projekto tikslas – moderniųjų technologijų diegimas siekiant didinti įmonės darbo našumą. Projekto metu bus įsigyta automatinė baldų ruošinių pjovimo, gręžimo, frezavimo įranga. Nauja gamybos įranga sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Medidėja“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas: „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medidėja“
Projekto vykdytojas: UAB „Medidėja“
Bendra projekto vertė: 47 717,00 eur
Skirtas finansavimas iki: 31 016,05 eur
Projekto vykdymo pradžia: 2019-07-23
Projekto vykdymo pabaiga: 2020-09-23

TOP